Sfingi(Sphingidae)

Sfingi ir izmērā g.k. lieli vai pat ļoti tauriņi - starp tiem arī viena no lielākajām Latvijas tauriņu sugām (ceriņu sfings). Var būt visai koši krāsotas sugas, kaut vairums tomēr maskējošā krāsā. Dažas sugas mēdz baroties dienas laikā (pētereņu un sausseržu sfingi - patiesībā tikai dienas laikā) vai krēslā, kad sfingus var novērot barojamies tādā kā 'kolibri manierē' - plivinoties uz vietas un ziedā iegremdējot tikai garo snuķi. Nereti cilvēki arī zvana un interesējas pie speciālistiem, stāstot, ka redzējuši kolibri. Latvijā visi šie gadījumi būs attiecināmi uz sfingiem. Kāpuri bieži vien var būt koši, milzīgi izmērā - brīdī, kad dodas iekūņoties var būt redzami rāpjam visai atklāti. Sfingu kāpuru raksturīgā pazīme ir izteikts, parasti izliekts radziņš vēdera aizmugurē (reizēm to nepareizi uzskata par ragu pierē).

Latvijā konstatētas 19 sugas, no tām 13 apskatāmas šeit. Vairums no trūkstošajām sugām ir Latvijā reti ieceļotāji vai citādi reti konstatētas sugas. Biežākā no trūkstošajām sugām šķiet tīteņu sfings, kas, lai arī Latvijā tikai ieceļo, atsevišķos gados var būt novērojams samērā lielā skaitā.