Pāvači (Saturniidae)

Pāvačir ir sugām visai bagāta dzimta (>2000 sugas), tiesa absolūts vairums no tām ir sastopamas tropu reģionos un Eiropas kontekstā tā ir visai neliela dizmta ar šķiet tikai 8 dabiski dzīvojošām sugām (vēl dažas citas ir introducētas). No tām Latvijā sastopamas tikai 2, raksturīga izskata sugas - rudais pāvacis (Aglia tau) un pelēkais pāvacis (Saturnia pavonia). Potenciāli citas sugas nebūs iespējams sastapt.

Lai arī pāvači ir pieskaitāmi pie tipiskiem naktstauriņiem, tomēr, tēviņi bieži lido pa dienu, kad tos no attāluma var sajaukt varbūt ar kādiem no raibeņiem. Taču pāvaču lidojums būs daudz steidzīgāks, taisnāks, ātrāks.