Raibvērpēji (Endromidae)

Neliela tauriņu dzimta, kas vēsturiski bijusi pārstāvēta tikai ar 1 sugu - bērzu raibvērpēju (Endromis versicolora), taču mūsdienās Endromidae dzimtā tiekot ievietotas arī daļa no zīdvērpēju sugām. Eiropas un Latvijas kontekstā tas situāciju gan nemaina - tikai viena vienīga suga. Lai arī raibvērpēji uzskatāmi par tipiskiem naktstauriņiem, tomēr tēviņi mēdz aktīvi lidot arī dienas laikā, kad tos no attāluma var sajaukt ar kādiem raibeņiem.