Urbēji (Cossidae)

Urbēji ir sugu ziņā neliela dzimta, kas starp tauriņiem ir visai unikāli ar to, ka dažu sugu kāpuri barojas nevis ar augu zaļajam daļām (lapām u.c.), bet gan dzīvo koksnē! Šīm koksnē dzīvojošām sugām ir priekš tauriņiem arī neraksturīgi garš attīstības cikls, kas var aizņemt pat 3 līdz 4 gadus. Tas skaidrojams ar to, ka koksne nav tik barojoša un enerģētiski augstvērtīga barība (analoģija, piemēram, ar vabolēm - koksngraužiem, kuriem lielākajām sugām attīstības cikls arī var aizņemt līdzīgu garumu). Urbēji ir vidēji līdz ļoti lieli tauriņi, kam dažām sugām ir neproporcionāli garš vēders. Pieaugušie tauriņi dzīves laikā nebarojas. 

Latvijā konstatētas 4 sugas - visas šeit arī apskatāmas. Lai arī Eiropā kopumā ir sastopamas arī citas urbēju sugas, tomēr neviena no tām nevarētu būt potenciāli sastopama Latvijā (g.k. Dienvideiropas sugas).