Dižtauriņi (Papilionidae)

Dižtauriņi, atbilstoši nosaukumam, ir vieni no lielākajiem Latvija tauriņiem - īpaši čemurziežu dižtauriņš, kas ir kopumā viena no lielākajām tauriņu sugām (pēc spārnu plētuma) Latvijā. Otra suga (cīrulīšu dižtauriņš) ir salīdzinoši mazāka. Abas Latvijā sastopamās sugas šeit ir apskatāmas.

Latvijas sugu sarakstā ir arī 3 suga - plūmju dižtauriņš (Iphichlides podalirius), kas konstatēts tikai kā ļoti rets ieceļotājs, taču 21. gadsimtā novērojumu nav. Teorētiski samērā netālu kaimiņvalstīs (piemēram, Zviedrijā - Gotlandē) dzīvo laimiņu dižtauriņš (Parnassius apollo), taču Latvijā sugai nav piemērotu vairošanās bitopi (klintāji u.c. akmeņainas un klinšainas vietas ar laimiņiem Sedum), attiecīgi ja tīri teorētiski pastāv niecīga varbūtība to sastapt, tad tikai kā vēja atpūstu maldu viesi no Gotlandes.