Raibeņi, samteņi (Nymphalidae)


Raibeņu dzimtā (Nymphalidae) mūsdienās apvieno gan 'īstos' raibeņus, gan samteņus, kuri kādreiz bija atdalīti paši savā dzimtā (Satyridae). Ārēji raibeņi un samteņi ir tiešām visai atšķirīgi gan krāsojuma, spārnu formas un daļēji arī uzvedības ziņā. Galerijā sugas, lai nebūtu galīgs 'mikslis', sakārtotas alfabētiskā secībā (pēc zinātniskā nosaukuma) - vispirms raibeņi, pēc tam samteņi. Sugu atšķiršana var būt samērā vienkārša, retos gadījumos sarežģīta - pazīmes var būt svarīgas gan kā no apakšpuses, tā no augšpuses (kaut parasti ar apakšpusi gandrīz vienmēr pietiek). Sarežģītāku 'oranžo raibeņu' gadījumā noteikti pieredze palīdz.

Te galerijā redzamas praktiski visas mūsdienās Latvijā regulāri konstatētās (teiksim 21. gadsimta laikā) sugas - iztrūkst tikai veroniku pļavraibenis (Melitaea aurelia). Teorētiski pastāv iespēja, ka vēl paspēt redzēt kādu no 'ziemeļu sugām' (lielo purvraibeni Boloria frigga mūsdienās konstatē arī Lietuvā, purva brūnuli Erebia embla- Igaunijas A-DA daļā - kaut kur Latvijā vēl varētu būt kāda populācija. Mazais purvraibenis Boloria freija gan varētu būt izzudis). Divas citas sugas (vīksnu raibenis Nymphalis vaualbu un raibais samteni Melanargia galathea) tikai kā reti ieceļotāji - attiecīgi to ieraudzīšana vairāk veiksmes jautājums (kaut raibais samtenis Lietuvā pēdējos gados kļūst biežāks - varbūt ar laiku varētu būt sastopams arī Latvijā?).