Microvelia buenoi

Sīka, neuzkrītoša skraiduļblakts - ļoti līdzīga otrai sugai, Microvelia reticulata. Bezspārnu formas atšķiras g.k. pēc priekškrūšu aizmugurējās malas ieliekuma (reticulata - mala taisna vai izliekta), vairāk spīdīgiem vēdera posmiem virspusē (otrai sugai - vēders no virspuses visai matēts), tēviņiem ļoti slaida ķermeņa forma u.c. pazīmēm (piemēram, priekškrūšu vairoga priekšējā daļā dzeltena nepārtraukta šķērseniska josla, kas gan dzīviem īpatņiem dabā parasti neuzkrītoša, grūti saskatāma). Garspārnu formas abām sugām ļoti līdzīgas - šai sugai spārni parasti ar mazāk izteiksmīgiem baltiem plankumiem un mazāk uz sāniem izvirzītiem krūšu sāniem (blaktis slaidākas formas).

Latvijā droši vien bieži sastopama suga, kaut acīmredzot tomēr retāk (vai vismaz mazākā skaitā) kā reticulata. Tā kā abas sugas var būt arī kopā vienā vietā, tad tas gan visai apgrūtina saprast patieso vienas vai otras sugas īpatņu skaitu kādā vietā (dabā 'uz aci' tās nav atšķiramas - tikai fotoattēlos vai pēc ievāktiem īpatņiem, skatītiem palielinājumā). Apdzīvo dažādu ūdenstilpju (gan stāvošu, gan tekošu, gan lielāku, gan mazāku - t.sk. var būt atrodamas arī lielākos grāvjos utml.) piekrastes zonu, kur parasti dzīvo tiešā krasta tuvumā (bet praktiski vienmēr uz ūdens virsmas), starp ūdensaugu stiebriem utml. Reti atklātā ūdenī. Izmēra dēļ, ļoti neuzkrītošas. Plēsīgas - pārtiek no kolembolām un citiem sīkiem bezmugurkaulniekiem, kas nokļūst uz ūdens virsmas. Pieaugušas blaktis ziemo un pēc ziemošanas aktīvas ir līdz ~ maija beigām, jaunā paaudze - no jūlija.

Izmērs: 1,7-2,1 mm
Microvelia buenoi , Doles stacijas apkārtne, 27.V.2017.
Microvelia buenoi, Doles stacijas apkārtne, 27.V.2017.
Microvelia buenoi , Doles stacijas apkārtne, 27.V.2017.
Microvelia buenoi, Doles stacijas apkārtne, 27.V.2017.
Microvelia buenoi , Doles stacijas apkārtne, 27.V.2017.
Microvelia buenoi, Doles stacijas apkārtne, 27.V.2017.
Microvelia buenoi , Dārziņu atteka, 08.V.2018.
Microvelia buenoi, Dārziņu atteka, 08.V.2018.
Microvelia buenoi , Skrundas apkārtne (Gropupe), 02.V.2021.
Microvelia buenoi, Skrundas apkārtne (Gropupe), 02.V.2021.