Derephysia foliacea

Gaiša, visai 'caurspīdīga' tīklblakts ar samērā liela izmēra šūnu tīklojumu gan uz spārniem, gan priekškrūšu vairoga. Krūšu malas ir īpaši platas (3 šūnu rindu platumā) un spēcīgi izvirzītas uz priekšu, ieskaujot galvu no sāniem. Spārni vidusdaļā neaudz jumtveidīgi piepacelti, līdzīgi kā otrai ģints sugai D.cristata, taču spārni ir plati, uz muguras pārklājas un neveidojas sprauga caur kuru redzama spārnu virspuse. Pēc formas mazliet līdzīga ir Kalama tricornis, taču tai spārnu šūnas daudz mazākas, tā tumšāka suga un arī krūšu sānu priekšējie stūri nav izvirzīti tik ļoti uz priekšu. Galeatus sugām pie galvas uzpūsta, kapučveicīga struktūra. Kopumā, starp Latvijas sugām samērā viegli atpazīstama. 

Derephysia foliacea ir suga ar neskaidru izplatību - ticams, ka varētu būt sastopama samērā bieži, tomēr atradumu skaits visai neliels. Iespējams tas saistīts ar to, ka man personīgi nav īsti skaidrība par labāko meklēšanas metodi - vairums atradumu man ir bijuši visai nejauši, parasti iepļaujot blakti kaut kur veģetācijā ar entomoloģisko tīkliņu. Dažādos literatūras avotos kopā tiek uzskaitīts visai garš saraksts dažādu augu sugu pie/uz/zem kuriem blakts ir atrasta, attiecīgi iespējams tā arī ir, ka kāda konkrēta saistība ar kādu noteiktu augu nav. Tiek atzīmēts, ka blaktis var meklēt uz zemes zem augu piezemes lapām vai iepļaut ar entomoloģisko tīkliņu. Tad tā arī droši vien jāturpina meklēt, bet tas paģēr, ka vairums atradumu tik un tā būs vairāk vai mazāk nejauši. Teorētiski literatūrā min, ka suga pārziemo kā pieauguši īpatņi, kaut Latvijā vairums atradumu vasaras otrajā pusē - jūlijā un augustā (iespējams tad tie būtu jaunās paaudzes īpatņi), pavasarī atradumu pagaidām nav. 

Izmērs: 2,6-3,7 mm

Derephysia foliacea , Apšuciema apkārtne, 24.VIII.2017.
Derephysia foliacea, Apšuciema apkārtne, 24.VIII.2017.
Derephysia foliacea , Apšuciema apkārtne, 24.VIII.2017.
Derephysia foliacea, Apšuciema apkārtne, 24.VIII.2017.
Derephysia foliacea , Leokādijas, 30.VI.2019.
Derephysia foliacea, Leokādijas, 30.VI.2019.
Derephysia foliacea , Leokādijas, 30.VI.2019.
Derephysia foliacea, Leokādijas, 30.VI.2019.
Derephysia foliacea , Rīga, Gaisma, 13.VII.2019.
Derephysia foliacea, Rīga, Gaisma, 13.VII.2019.
Derephysia foliacea , Lielie Kangari, 14.VII.2019.
Derephysia foliacea, Lielie Kangari, 14.VII.2019.
Derephysia foliacea , Jurģu apkārtne, 17.VII.2019.
Derephysia foliacea, Jurģu apkārtne, 17.VII.2019.
Derephysia foliacea , Jurģu apkārtne, 17.VII.2019.
Derephysia foliacea, Jurģu apkārtne, 17.VII.2019.