Hebrus pusillus

Sīka ūdensblakts, kas ārēji atgādina varbūt kādu Mesovelia skraiduļblakti, bet atšķiras ar gaišākām kājām (stilbi parasti tumšāki, bet tāpat brūni nevis melni), zvanveida priekškrūšu vairoga formu (priekšdaļa kaklveidīgi sašaurināta) un nedaudz atšķirīgu spārnu krāsojumu. Blaktis vienmēr ar gariem spārniem (atšķirībā no Hebrus ruficeps vai Mesovelia, kam biežāk bezspārnu formas).

Latvijā acīmredzot bieži sastopama suga, kaut pēdējos gados novērojumu visai maz - suga grūti konstatējama sīkā izmēra dēļ. Bet jau 1962. gadā Zandis Spuris rakstīja, ka: "Domājams, ka dzīvo praktiski visos Latvijas ezeros... [...].". Apdzīvo dažādu ūdenstilpju (parasti stāvošu) piekrastes joslu, kur parasti sastopamas tieši uz robežas starp ūdeni un krastu (starp mitriem ūdensaugiem, sūnām, dubļiem utml.), bet arī nedaudz tālāk no krasta, ja ir bagātīgs virsūdens augu segums - piemēram, ar ūdensziediem (Lemna). Ūdenstilpes izmēram mazāka nozīme, jo var būt atrodamas arī pie mazākiem dīķīšiem. Tās ir plēsīgas - barojas ar kolembolām u.c. sīkiem bezmugurkaulniekiem. Pieauguši īpatņi ziemo, pēc ziemošanas var sastapt līdz jūnija pirmajai pusei, jaunā paaudze - no jūlija.

Izmērs: 1,6-2,1 mm
Hebrus pusillus , Ogres vecupe, 11.VII.2019.
Hebrus pusillus, Ogres vecupe, 11.VII.2019.
Hebrus pusillus , Ogres vecupe, 11.VII.2019.
Hebrus pusillus, Ogres vecupe, 11.VII.2019.
Hebrus pusillus , Ragāļu karjers, 05.VI.2021.
Hebrus pusillus, Ragāļu karjers, 05.VI.2021.
Ragāļu karjers, 05.VI.2021., Hebrus pusillus atrašanas vieta - sūnanins ūdenstilpes krasts, uz robežas ar ūdeni un krastu
Ragāļu karjers, 05.VI.2021., Hebrus pusillus atrašanas vieta - sūnanins ūdenstilpes krasts, uz robežas ar ūdeni un krastu
Hebrus pusillus , Zvārdes pagasts, 12.V.2023.
Hebrus pusillus, Zvārdes pagasts, 12.V.2023.
Hebrus pusillus , Lubāna ezera Z mala, 09.IV.2024.
Hebrus pusillus, Lubāna ezera Z mala, 09.IV.2024.