Sehirus luctuosus

Tumša, ovāla, 'tipiska' racējblakts ar melnu ķermeni, kam gan parasti kaut kāda viegli bronzas atspīdums (vai nojausma par to) virspusē ir. Izmērā vidēji neliela, bet starp dzimtas lielākajām sugām, attiecīgi sajaukt to principā var tikai ar otru ģints sugu - Sehirus morio. Attēlos abas sugas atšķir var būt pat visai grūti, jo galvenā atšķirība ir izmērs - luctuosus mazāka suga (parasti zem 8mm, morio - virs, kaut literatūras avotos minētie izmēru robežas parasti minimāli, bet pārklājas). Protams, atšķiras arī citas nianses (morio melnāka suga, nedaudz rupjāku priekškrūšu vairoga punktējuma formu utml.), ko var būt iespējams novērtēt tikai, ja ir noķerts eksemplārs. Pēc foto attiecīgi var reizēm būt ļoti grūti izšķirties. Var palīdzēt, ja zināma piesaiste pie kāda konkrēta barības auga (abām sugām tie būs parasti atšķirīgi, luctuosus - uz neaizmirstulītēm, morio - vēršmēlēm & co).

S.luctuosus ir Latvijā reti konstatēta suga, kaut droši vien tiek konstatēta retāk kā patiesībā sastopama. Pieaugušas blaktis un kāpuri ir saistīti ar g.k. sausās vietās augošām neaizmirstulīšu (Myosotis) sugām, retāk citiem skarblapju dzimtas augiem un parasti novērojamas šo augu tuvumā - g.k. uz augsnes zem tiem. Retumis pieaugušas blaktis var arī pakāpties augstāk pa auga stiebru vai sēdēt pat uz ziediem - tad blaktis var arī iepļaut ar entomoloģisko tīkliņu. Ziemo pieaugušas blaktis, kuras pēc ziemošanas ir aktīvas līdz jūnijam/jūlija sākumam, jaunā blakšu paaudze - no augusta (pa vidu tad nepieauguši īpatņi). Novērotas g.k. gana sausos un atklātos biotopos - ceļmalās, dzelzceļmalās, sausās pļavās.

Izmērs: 6-8 mm
Sehirus luctuosus , kolekcijas eksemplārs
Sehirus luctuosus, kolekcijas eksemplārs
Sehirus luctuosus , Ādaži, 19.II.2019., atrada Laima Birziņa, datums - mana foto datums
Sehirus luctuosus, Ādaži, 19.II.2019., atrada Laima Birziņa, datums - mana foto datums
Sehirus luctuosus , Ādaži, 19.II.2019., atrada Laima Birziņa, datums - mana foto datums
Sehirus luctuosus, Ādaži, 19.II.2019., atrada Laima Birziņa, datums - mana foto datums
Sehirus luctuosus , LU Botāniskais dārzs, 04.V.2020.
Sehirus luctuosus, LU Botāniskais dārzs, 04.V.2020.
LU Botāniskais dārzs, 04.V.2020., neaizmirstulīšu ( Myosotis ) cers pie kura atrastas Sehirus luctuosus
LU Botāniskais dārzs, 04.V.2020., neaizmirstulīšu (Myosotis) cers pie kura atrastas Sehirus luctuosus
Sehirus luctuosus , Skrunda, 09.VIII.2020.
Sehirus luctuosus, Skrunda, 09.VIII.2020.
Sehirus luctuosus , Eleja, 12.V.2021.
Sehirus luctuosus, Eleja, 12.V.2021.
Sehirus luctuosus , Zemgales ciema apkārtne, 17.VI.2021.
Sehirus luctuosus, Zemgales ciema apkārtne, 17.VI.2021.