Micronecta minutissima

Ļoti sīka airblakts ar no citām dzimtas sugām visai atšķirīgu ķermeņa formu un krāsojumu. Latvijā varētu būt sastopamas trīs ģints sugas (minutissima, griseola un poweri), kuras gan ir visai vai pat ļoti līdzīgas, attiecīgi sugu atšķiršana principā iespējama tikai pēc noķertiem un ievāktiem tēviņiem, jo ideālā variantā būtu jāpārbauda to ģenitāliju forma. Blakšu sīkā izmēra dēļ dabā jebkādas pazīmes parasti grūti saskatīt. Caurmērā minutissima gan esot suga ar kontrastējošāk raibumotiem spārniem, kā arī šie tumšie raibumi ir mazāki, vairāk sadalīti (piemēram, poweri klavus jeb laukumi blakus vairodziņam ir ar lielāku tumšu plankumu, bet griseola tumšais zīmējums vairāk izplūdis, ne tik kontrastējošs), kaut to dabā arī var būt grūti precīzi saskatīt. 

Micronecta minutissima ir suga ar neskaidru izplatību, jo sīkā izmēra dēļ tiek konstatēta diezgan reti. Varot būt sastopama dažādās ūdenstilpēs ar smilšainu vai retāk akmeņainu dibenu - uzturas piekrastes seklūdens joslā, īpaši vietās ar skraju zemūdens augu klājumu. Varot būt sastopamas arī tekošā ūdenī - lielākās vai mazākās upēs (man novērojums, piemēram, Daugavā pie Ciemupes). Piemērotās vietās blaktis varot būt sastopamas visai daudz. Interesanti, ka suga pārziemo kāpura stadijā un pieauguši īpatņi parādās vien vasarā. Precīza fenoloģija Latvijā būtu jāskaidro, bet nu ticams, ka optimālākais periods pieaugušu īpatņu meklēšanai ir no ~ jūnija vidus līdz jūlija beigām. Uz gaismu it kā nelido, līdz ar to labākā sugas konstatēšanas metode ir zvejošana ar ūdens tīkliņu, kaut sīkā izmēra dēļ tīkliņā var būt visai grūti ieraugāmas.  

Izmērs: 1,7-2,4 mm