Hesperocorixa linnaei

Tipiska airblakts ar ķermeņa virspusi kas klāta šķērseniskām tumšām/dzeltenām joslām. Ārēji dabā var būt grūti atšķirt no citām airblaktīm, kaut nereti Hesperocorixa sugas (vismaz divas biežākās) var izskatīties ļoti tumšas. Droša atšķiršana g.k. pēc tēviņiem, jo to priekškāju forma vismaz pasaka droši priekšā ģints piederību - paplatinātais priekškājas posms samērā slaids ar par pamatni nedaudz platāku galu (bet paplatināts vienmērīgi), 'zobiņi' lieli, trekni, veido nepārtrauktu līniju, kas sākas no pamatnes un izliecoties turpinās līdz ar gala malu. Visām Hesperocorixa sugām šis kājas zīmējums visai līdzīgs un sugu noteikšanā maz izmantojams. No otras izmērā līdzīgās ģints sugas (H.sahlbergi) - linnaei parasti var atšķirt pēc dzelteno šķērsjoslu skaita uz priekškrūtīm. linneaei tās ir ~6, bet sahlbergi vairāk - 8 vai 9. Spārniem šķērssvītrojums sniedzas arī līdz pašiem spārnu cietās daļas galiem (sahlbergi kuneusa (cuneus) gals parasti dzeltenīgs, bez šķērssvītrojuma). Divas citas Hesperocorixa ģints sugas (castanea/moesta) atšķirsies pēc izmēra (sīkas zem 7 mm, linnaei/sahlbergi - virs 7 mm) un ļoti neskaidra spārnu raksta. 

Hesperocorixa linnaei ir bieži sastopama suga, kaut kopējais novērojums joprojām samērā neliels. Dzīvo dažādās ūdenstilpēs - g.k. dažāda izmēra stāvošos ūdeņos, ar bagātīgu zemūdens augu klājumu. Parasti sastopamas piekrastes joslā starp augiem, kur var izzvejot ar ūdens tīkliņu. Varot atlidot arī uz gaismu. Pārziemo pieaugušas blaktis. 

Izmērs: 6,8-8 mm