Corixa panzeri

Mazākā no trim Corixa ģints sugām Latvijā ar šai ģintij raksturīgu krāsojumu - krūtis ar tumšu/dzeltenu šķērsjoslu rakstu, bet spārni klāti ļoti smalku raibumojumu tīklu (nav šķērsjoslas). Ķermenis salīdzinoši ļoti plats, kas to arī atšķir no citām airblakšu sugām, kas pārsvarā slaidākas. Vidējo kāju stilbu forma kā C.punctata (bez sašaurinājuma/'izgriezuma' stilbu pamatnē kā C.dentipes). Izmērs ir galvenā atšķiršanas pazīme, jo tie nepārklājas (panzeri maksimums 11 mm, dentipes/punctata parasti ne mazāk par 13 mm).

Corixa panzeri ir Latvijā reti konstatēta suga ar dažiem zināmiem atradumiem - iespējams nesens ienācējs Latvijas faunā? Precīzi dati par sugas sastopamību un izvēlētajiem biotopiem attiecīgi nav - divi atradumi bijuši nelielos karjeru dīķos, bet vienā reizē blakts atlidojusi uz gaismu. Līdzīgi kā pārējās ģints sugas, arī šī suga pārziemo kā pieaugušas blaktis un labākā konstatēšanas metode ir zvejojot ar 'ūdens tīkliņu'.

Izmērs: 10,5 - 11 mm