Nemocoris fallenii

Vidēji neliela, tumša ornamentblakts ar ļoti izteikti bumbierveidīgu ķermeņa formu. Gar krūšu sāniem un vēdera sānu pamatnē gaišāka josla, kas viedo tādu gaišu 'kontūru' uz citādi visai tumši brūnās ķermeņa virspuses. Ciskas tumšas taču stilbi lielākoties gaiši vien ar tumšāku pamatni un gala daļu. Stilbu krāsojums principā raksturīga sugas pazīme, jo citām sugām stilbi parasti izskatās vienkrāsaini. Taustekļi arī ļoti tumši (vairumam citu sugu vismaz pirmie posmi gaišāki). Kombinācijā ar pārējo ķermeņa krāsojumu, principā nesajaucama suga. 

Latvijā reti konstatēta suga vien ar dažiem atradumiem pēdējo gadu laikā, kaut ticams būtu jābūt sastopamai biežāk. Apdzīvotie biotopi Latvijā samērā neskaidri, taču pēc literatūras datiem apdzīvo sausus un atklātus (arī akmeņainus) biotopus t.sk. saulainas nogāzes, ceļmalas, dzelzceļmalas utml. Barojas ar tauriņziežu dzimtas (Fabacae) augiem - g.k. dedestiņām (Lathyrus, īpaši tiek izcelta meža dedestiņa L.sylvestris), retāk citiem, piemēram, vīķiem (Vicia, tiek pieminēti, piemēram, pūkainais V.hirsuta un četrsēklu vīķis V.tetrasperma). Blaktis var būt novērojamas arī uz pašiem augiem, kaut biežāk būs sastopamas uz zemes zem augiem vai to tuvumā. Pārziemo kā pieaugušas blaktis, attiecīgi var būt pavasarī un vasaras sākumā un pēc tam vasaras otrajā pusē. 

Izmērs: 8-9 mm