Aradus ribauti

Ārēji samērā līdzīga suga bieži sastopamai Aradus betulae, taču kopumā viegli atšķirama pēc taustekļu 3. posmiņa krāsojuma (tas gandrīz pilnībā gaišs), 2. posmiņš ir proporcionāli daudz īsāks, kā arī mātītēm ķermeņa aizmugurējā daļa vienmērīgi noapaļota (nav nosmailoti izstiepta).

Atšķiras arī ekoloģija: suga cieši saistīta ar uz apšu kritalām augošu piepi - košo sareni (Trametes trogii). Gandrīz visi atradumi Latvijā arī ir bijuši uz šīs piepes vai tiešā tās tuvumā. Lielākoties suga atrasta uz kritalām (pārsvarā visai prāva diametra), kaut gan ir viens novērojums arī uz piepjaina stāvoša, stumbeņa. Latvijā šī ir reti vai samērā reti sastopama suga. Pirmo reizi konstatēta tikai 2017. gadā, taču šobrīd zināmo atradņu skaits ir virs 10. Mērķtiecīgi meklējot, droši vien sugu varētu atrast daudz vairāk.

Izmērs: 6,8-10 mm
Aradus ribauti , kolekcijas eksemplārs
Aradus ribauti, kolekcijas eksemplārs
Aradus ribauti , Vidrižu apkārtne, 30.V.2017.
Aradus ribauti, Vidrižu apkārtne, 30.V.2017.
Aradus ribauti , Vidrižu apkārtne, 30.V.2017.
Aradus ribauti, Vidrižu apkārtne, 30.V.2017.
Aradus ribauti , Vidrižu apkārtne, 20.VI.2018.
Aradus ribauti, Vidrižu apkārtne, 20.VI.2018.
Aradus ribauti , Vidrižu apkārtne, 20.VI.2018.
Aradus ribauti, Vidrižu apkārtne, 20.VI.2018.
Vidrižu apkārtne, 20.VI.2018., Aradus ribauti apdzīvota apses kritala ar košajām sarenēm ( Trametes trogii )
Vidrižu apkārtne, 20.VI.2018., Aradus ribauti apdzīvota apses kritala ar košajām sarenēm (Trametes trogii)
Vidrižu apkārtne, 20.VI.2018., Aradus ribauti apdzīvotas apšu kritalas
Vidrižu apkārtne, 20.VI.2018., Aradus ribauti apdzīvotas apšu kritalas
Aradus ribauti , Vidrižu apkārtne, 30.V.2019.
Aradus ribauti, Vidrižu apkārtne, 30.V.2019.
Aradus ribauti , Vidrižu apkārtne, 30.V.2019., nimfa
Aradus ribauti, Vidrižu apkārtne, 30.V.2019., nimfa
Aradus ribauti , Glāznieki, 08.V.2020.
Aradus ribauti, Glāznieki, 08.V.2020.
Glāznieki, 08.V.2020., Aradus ribauti apdzīvota apses kritala
Glāznieki, 08.V.2020., Aradus ribauti apdzīvota apses kritala
Aradus ribauti , Vidrižu apkārtne, 03.VI.2021.
Aradus ribauti, Vidrižu apkārtne, 03.VI.2021.
Vidrižu apkārtne, 03.VI.2021., Aradus ribauti apdzīvota apses kritala ar košajām sarenēm ( Trametes trogii )
Vidrižu apkārtne, 03.VI.2021., Aradus ribauti apdzīvota apses kritala ar košajām sarenēm (Trametes trogii)
Vidrižu apkārtne, 03.VI.2021., Aradus ribauti apdzīvota apses kritala ar košajām sarenēm ( Trametes trogii )
Vidrižu apkārtne, 03.VI.2021., Aradus ribauti apdzīvota apses kritala ar košajām sarenēm (Trametes trogii)
Aradus ribauti , Nīgrandes apkārtne, 05.VI.2022.
Aradus ribauti, Nīgrandes apkārtne, 05.VI.2022.
Nīgrandes apkārtne, 05.VI.2022., košās sarenes ( Trametes trogii ) uz Aradus ribauti apdzīvota apses stumbeņa
Nīgrandes apkārtne, 05.VI.2022., košās sarenes (Trametes trogii) uz Aradus ribauti apdzīvota apses stumbeņa
Nīgrandes apkārtne, 05.VI.2022., Aradus ribauti apdzīvots apses stumbenis ar košajām sarenēm ( Trametes trogii )
Nīgrandes apkārtne, 05.VI.2022., Aradus ribauti apdzīvots apses stumbenis ar košajām sarenēm (Trametes trogii)
Aradus ribauti , Saulaines apkārtne, 01.V.2024.
Aradus ribauti, Saulaines apkārtne, 01.V.2024.
Aradus ribauti , Dāmas apkārtne, 04.V.2024., nimfa
Aradus ribauti, Dāmas apkārtne, 04.V.2024., nimfa