Elasmucha ferrugata , Mazgramzdas apkārtne, 04.V.2024.