Elasmostethus brevis

Šķetru slaidvairogblakts.

Viena no trim ārēji ļoti līdzīgajām Elasmostethus ģints sugām. Ārēji varbūt nedaudz platāka un dzeltenāka kā pārējās sugas, taču droša atšķiršana tikai pēc tēviņu vēdera gala no apakšpuses (no virspuses šo pazīmi nosedz spārnu membrānas, attiecīgi vislabāk šo pazīmi skatīties/fotografēt, turot blakti pirkstos) - tumšie 'zobiņi' ir novietoti daudz tālāk uz malu atstatus no centrālajiem pušķīšiem kā E.interstinctus. It kā kādas atšķirības ir atrodamas arī mātītēm (= vēdera gals no apakšpuses vidū bez pušķīšiem), taču neesmu to pagaidām vēl atkodis un sugas noteikšanā cenšos izmantot g.k. tēviņus. Būtiska nozīme gan ir barības augam, jo šo sugu var atrast praktiski tikai uz šķetrām (Salix pentandra) - īpaši kuplākiem kokiem/krūmiem ar bagātīgu spurdžu daudzumu. Attiecīgi, ja šādu blakti (vai jo īpaši, ja to ir daudz) izdodas atrast uz vai nokratīt no šķetras, tad teorētiski var pieņemt, ka tai '99%' vajadzētu būt E.brevis, kaut, protams, kādu tēviņu pārbaudīt vienmēr ir vēlams.

Latvijā šobrīd ļoti reti konstatēta suga, taču izplatība patiesībā visai neskaidra. Lielākā grūtība ir šķetru pārbaude, jo daudzos gadījumos šie kārkli var augt arī kā visai augsti koki un problēmas sagādā zemāka, aizsniedzama zara atrašana. Iespējams, ka suga seko barības augam un tur kur šķetru vairāk, būs arī blaktis. Pieaugušās blaktis pārziemo un pēc ziemošanas aktīvas ir g.k. no maija līdz jūlijam, kā arī vēlāk vasaras otrajā pusē/rudens sākumā. Vasaras vidū kādu periodu būs g.k. nepieauguši īpatņi. 

Izmērs: 10-12 mm

Elasmostethus brevis , Jaunogre, 11.VII.2018.
Elasmostethus brevis, Jaunogre, 11.VII.2018.
Elasmostethus brevis , Jaunogre, 11.VII.2018.
Elasmostethus brevis, Jaunogre, 11.VII.2018.
Elasmostethus brevis , Jaunogre, 11.VII.2018., nimfa
Elasmostethus brevis, Jaunogre, 11.VII.2018., nimfa
Elasmostethus brevis , Skrunda, 08.VIII.2020., nimfa
Elasmostethus brevis, Skrunda, 08.VIII.2020., nimfa
Elasmostethus brevis , Birzgales apkārtne, 04.IX.2020., tēviņa vēdera gals no apakšpuses, tumšie zobiņi novietoti tālu uz malām
Elasmostethus brevis, Birzgales apkārtne, 04.IX.2020., tēviņa vēdera gals no apakšpuses, tumšie zobiņi novietoti tālu uz malām
Elasmostethus brevis , Ozolaines apkārtne, 16.VI.2021.
Elasmostethus brevis, Ozolaines apkārtne, 16.VI.2021.
Elasmostethus brevis , Ozolaines apkārtne, 16.VI.2021., tēviņa vēdera gals no apakšpuses, tumšie zobiņi novietoti tālu uz malām
Elasmostethus brevis, Ozolaines apkārtne, 16.VI.2021., tēviņa vēdera gals no apakšpuses, tumšie zobiņi novietoti tālu uz malām
Ozolaines apkārtne, 16.VI.2021., Elasmostethus brevis apdzīvota šķetra ( Salix pentandra )
Ozolaines apkārtne, 16.VI.2021., Elasmostethus brevis apdzīvota šķetra (Salix pentandra)
Ozolaines apkārtne, 16.VI.2021., Elasmostethus brevis apdzīvota šķetra ( Salix pentandra )
Ozolaines apkārtne, 16.VI.2021., Elasmostethus brevis apdzīvota šķetra (Salix pentandra)