Platycis minutus

Tipisks sarkanspārnis ar tīklotiem spārniem un lielām bedrītēm uz priekškrūšu vairoga. Viena no trim sugām ar pilnībā melnu priekškrūšu vairogu. Galvenā atšķiršanas pazīme būs priekškrūšu bedrīšu forma un novietojums, kas šai sugai Platycis ģintij raksturīga - gar priekšējo malu izteiktas trīs lielākas bedrītes, jo centrālā bedrīte ir taisnstūrveida, sasniedz priekšējo malu (citām sugām gar priekšējo malu vizuāli tikai 2 bedrītes, jo ir vai nu tikai 4 bedrītes kopā vai centrālā bedrīte ir rombveida, priekšējo malu sasniedz tikai bedrītes virsotne/stūris). Šai sugai raksturīga pazīme arī dzeltenīgie taustekļu gali. 

Platycis minutus ir samērā bieži sastopama suga Latvijā, kaut reti būs novērojama lielā skaitā - parasti atsevišķi īpatņi. Sastopama dažādos mežos, arī parkos utml. vietās, kaut atzīmē, ka patīkot varbūt mitrākas vietas. Kāpuri attīstās trupējušā gan skujkoku, gan lapkoku koksnē. Pieaugušas vaboles novērojamas sēžot kaut kur veģetācijā vai arī rāpojot pa kritalām, celmiem utml. Vēlāk lidojošā suga no sarkanspārņiem - vaboles novērojamas no jūlija beigām līdz septembra vidum, kaut lielākā daļa novērojumu augustā. 

Izmērs: 7-9 mm

Platycis minutus , Ogres Zilie kalni, 17.VIII.2005.
Platycis minutus, Ogres Zilie kalni, 17.VIII.2005.
Platycis minutus , Ogres Zilie kalni, 17.VIII.2005.
Platycis minutus, Ogres Zilie kalni, 17.VIII.2005.
Platycis minutus , LU Botāniskais dārzs, 15.VIII.2017.
Platycis minutus, LU Botāniskais dārzs, 15.VIII.2017.
Platycis minutus , LU Botāniskais dārzs, 15.VIII.2017.
Platycis minutus, LU Botāniskais dārzs, 15.VIII.2017.
Platycis minutus , LU Botāniskais dārzs, 15.VIII.2017.
Platycis minutus, LU Botāniskais dārzs, 15.VIII.2017.
Platycis minutus , LU Botāniskais dārzs, 15.VIII.2017.
Platycis minutus, LU Botāniskais dārzs, 15.VIII.2017.