Lopheros rubens

Tipisks sarkanspārnis ar tīklotiem spārniem un lielām bedrītēm uz priekškrūšu vairoga. Raksturīgākā pazīme ir 4 bedrītes uz priekškrūšu vairoga, kas izkārtotas simetriski (tās sadala piepaceltas 'ribas' krusta veidā). Kopējais krāsojums un spārnu tīklojum līdzīgs Dictyoptera aurora, taču tai sugai būs 5 bedrītes uz priekškrūšu vairoga un melna galva (L.rubens - galva sarkanīga). Atkarībā no fotoattēla kvalitātes un rakursa - abas sugas var būt relatīvi grūti foto atpazīt, taču viegli, ja ir izdevies iemūžināt vajadzīgās pazīmes.

Lopheros rubens nav reta suga, kaut nevarētu teikt, ka ir arī ļoti bieži sastopama. Parasti nelielā skaitā - atsevišķi īpatņi. Sastopama g.k. skujkoku un jauktu koku mežos un mežmalās - parasti var pamanīt kaut kur veģetācijā sēdošas vaboles. Varot apmeklēt arī ziedus (g.k. čemurziežus). Kāpuri dzīvo satrupējušā koksnē (literatūrā, piemēram, min satrupējušas egļu kritalas) - tie ir plēsīgi. Pieaugušas vaboles lido no maija vidus/beigām līdz ~ jūnija beigām. 

Izmērs: 7-11 mm 

Lopheros rubens , Ogre, 06.VI.2011.
Lopheros rubens, Ogre, 06.VI.2011.
Lopheros rubens , Ogre, 06.VI.2011.
Lopheros rubens, Ogre, 06.VI.2011.
Lopheros rubens , Siguldas apkārtne, 24.V.2014.
Lopheros rubens, Siguldas apkārtne, 24.V.2014.
Lopheros rubens , Vilce, 21.V.2019.
Lopheros rubens, Vilce, 21.V.2019.
Lopheros rubens , Vilce, 21.V.2019.
Lopheros rubens, Vilce, 21.V.2019.
Lopheros rubens , Glāznieki, 07.VI.2022.
Lopheros rubens, Glāznieki, 07.VI.2022.