Ropalopus macropus

Spīdīgi melns, vidēji neliels koksngrauzis ar ļoti blīvu, graudainu ķermeņa virsmas punktējumu - t.sk. arī uz priekškrūšu vairoga. Latvijā var sajaukt vienīgi ar kādu citu Ropalopus sugu - clavipes (tā būs izmērā lielāka suga - nereti virs 15mm; priekškrūšu vairogs vidusdaļā ar nedaudz izkliedētāku punktējumu, punktstarpas spīdīgāks; ķermeņa virsma ar īsākiem matiņiem un taustekļu posmu stūri vienā pusē ar nelielu, uz priekšu virzītu dzelksni), kas fotoattēlos var būt ļoti līdzīga.

R.macropus ir Latvijā reti un lokāli sastopama suga, kaut Zemgales dienvidu daļā izskatās, ka var būt pat relatīvi bieži sastopama (pēc Dabasdati.lv). Kāpuri attīstās dažādu lapkoku atmirušā koksnē - parasti izvēlas tievāka diametra stumbrus (vai resnāka diametra zarus). Vaboles lido no ~ maija vidus līdz jūnija otrai pusei (atsevišķi īpatņi varbūt agrāk/vēlāk - precīza sugas fenoloģija Latvijā nav varbūt tik skaidra). Pieaugušas vaboles ziedus neapmeklē - sastopamas mežmalās, izcirtumos u.c. vietās, kur var novērot skrienam pa dažādām nelielām kritalām (piemēram, tievstumbriem, kas palikuši pēc mežaudžu kopšanas/tīrīšanas), zariem/zaru kaudzēm utml.. Protams, var konstatēt arī izmantojot dauzāmo paladziņu - nokratot vaboles no tādiem vai citiem piemērotiem zariem.

Izmērs: 7-14 mm
Ropalopus macropus , Pilsrundāle, 30.V.2020.
Ropalopus macropus, Pilsrundāle, 30.V.2020.
Ropalopus macropus , Pilsrundāle, 30.V.2020.
Ropalopus macropus, Pilsrundāle, 30.V.2020.
Ropalopus macropus , Ceraukstes apkārtne, 14.VI.2021.
Ropalopus macropus, Ceraukstes apkārtne, 14.VI.2021.
Ceraukstes apkārtne, 14.VI.2021., Ropalopus macropus apdzīvota baltalkša tievstumbru kaudze
Ceraukstes apkārtne, 14.VI.2021., Ropalopus macropus apdzīvota baltalkša tievstumbru kaudze
Ceraukstes apkārtne, 14.VI.2021., Ropalopus macropus apdzīvota zaru kaudze
Ceraukstes apkārtne, 14.VI.2021., Ropalopus macropus apdzīvota zaru kaudze
Ropalopus macropus , Ceraukstes apkārtne, 14.VI.2021.
Ropalopus macropus, Ceraukstes apkārtne, 14.VI.2021.
Ropalopus macropus , Ceraukstes apkārtne, 14.VI.2021.
Ropalopus macropus, Ceraukstes apkārtne, 14.VI.2021.
Ceraukstes apkārtne, 14.VI.2021., pēc mežaudzes kopšanas atstāti lazdu tievstumbri uz kā novēroti Ropalopus macropus īpatņi
Ceraukstes apkārtne, 14.VI.2021., pēc mežaudzes kopšanas atstāti lazdu tievstumbri uz kā novēroti Ropalopus macropus īpatņi
Ropalopus macropus , Ceraukstes apkārtne, 14.VI.2021.
Ropalopus macropus, Ceraukstes apkārtne, 14.VI.2021.
Ropalopus macropus , Ceraukstes apkārtne, 14.VI.2021.
Ropalopus macropus, Ceraukstes apkārtne, 14.VI.2021.
Ropalopus macropus , A9 - P98 krusts, 06.VI.2022.
Ropalopus macropus, A9 - P98 krusts, 06.VI.2022.
Ropalopus macropus , A9 - P98 krusts, 06.VI.2022.
Ropalopus macropus, A9 - P98 krusts, 06.VI.2022.