Poecilium alni

Sīks koksngrauzītis ar raksturīgu ķermeņa krāsojumu - segspārnu pamatne sarkana, pārējā daļa melna. Uz spārniem balts raksts, ko veido ieliekta šķērsjosla tuvāk spārna galam un izlocīta josla katra spārna vidusdaļā (bet vidū šie plankumi nesavienojas). Baltais raksts var būt arī reducēts.

Latvijā ilgstoši uzskatīta par ļoti reti sastopamu sugu, taču pēdējo gadu novērojumi varbūt var liecināt, ka suga, lai arī droši vien lokāli sastopama, tomēr tik ļoti reta nemaz nav. Kāpuri attīstās g.k. tievos, svaigi nokaltušos ozolu zariņos. Latvijā vaboles konstatētas periodā no maija beigām līdz jūnija beigām, kaut varētu būt sastopamas arī nedaudz ātrāk. Vislabāk sugu konstatēt, mēģinot vaboles nokratīt no tieviem zariņiem dzīvu, vecāku koku vainagā (kur var aizsniegt, jo reizēm arī zemākie veco ozolu zari var būt diezgan augstu), gan no kritalu zariem, nolūzušam koku daļām utml. - mežmalās, parkveida pļavās, izcirtumos u.c. vietās.

Izmērs: 3-5 mm
Poecilium alni , Dendrārijs, 25.VI.2014.
Poecilium alni, Dendrārijs, 25.VI.2014.
Poecilium alni , Dendrārijs, 25.VI.2014.
Poecilium alni, Dendrārijs, 25.VI.2014.
Poecilium alni , Pilsrundāle, 30.V.2020.
Poecilium alni, Pilsrundāle, 30.V.2020.
Poecilium alni , Ceraukstes apkārtne, 14.VI.2021.
Poecilium alni, Ceraukstes apkārtne, 14.VI.2021.
Ceraukstes apkārtne, 14.VI.2021., zari no kā nokratīts Poecilium alni eksemplārs
Ceraukstes apkārtne, 14.VI.2021., zari no kā nokratīts Poecilium alni eksemplārs
Poecilium alni , Laidu apkārtne, 04.VI.2022.
Poecilium alni, Laidu apkārtne, 04.VI.2022.