Anoplodera sexguttata

Sešplankumu celmgrauzis

Latvijas kontekstā diezgan nesajaucama suga. Tiesa sešu dzeltenīgo plankumu forma uz segspārniem var būt diezgan mainīga - tie var būt atsevišķi nodalīti, labi izteikti, gan kādi kopā saplūduši, gan reizēm stipri reducēti. Tiesa nekad plankumi neveido šķērseniskas joslas, kā tas varbūt kādām citām dzelteni-melnajām sugām.

Latvijā reta suga un lielākā daļa atradumu ir 'labos biotopos' - vecākos lapkoku mežos, vecos parkos (mežaparkos) utml. vietās, kas nereti jau ir ar kādu aizsardzības statusu. Klasiska sugas atradne ir, piemēram, Gaujas Nacionālajā parkā - Gūtmaņalas apkārtnē, kur suga var būt pat bieži sastopama. Kāpuri attīstās satrupējušā, g.k. ozolu, retāk citu lapkoku koksnē. Pieaugušas vaboles Latvijā novērotas g.k. no maija beigām līdz jūlija sākumam, g.k. barojoties čemurziežos mežmalās, ceļmalās, meža laucītēs utml.

Izmērs: 7-12 mm

Anoplodera sexguttata , Gūtmaņalas apkārtne, 14.VI.2010.
Anoplodera sexguttata , Gūtmaņalas apkārtne, 14.VI.2010.
Anoplodera sexguttata , Dundagas novads, 25.VI.2017.
Anoplodera sexguttata , Dundagas novads, 25.VI.2017.
Anoplodera sexguttata , Rudbārži, 22.VI.2019.
Anoplodera sexguttata , Rudbārži, 22.VI.2019.
Anoplodera sexguttata , Dundagas novads, 17.VI.2020.
Anoplodera sexguttata , Dundagas novads, 17.VI.2020.
Anoplodera sexguttata , Rudbārži, 21.VI.2021.
Anoplodera sexguttata , Rudbārži, 21.VI.2021.
Anoplodera sexguttata , Aizvīķi, 22.VI.2022.
Anoplodera sexguttata , Aizvīķi, 22.VI.2022.
Anoplodera sexguttata , Ziemeļgauja, 26.VI.2022.
Anoplodera sexguttata , Ziemeļgauja, 26.VI.2022.