Pukšu purva apkārtne, 15.V.2018., Stephanopachys linearis apdzīvota apdegusi priede, redzama tipiskā koksnes struktūra, kas veidojas starp degušo mizas daļu un dzīvo koksni apakšā, šaā vietā parasti atrodami kapucķirmju kāpuri un arī pašas vaboles