Vairogblaktis (Pentatomidae)

Vairogblaktis droši vien ir vienas no pazīstamākajām blaktīm, jo starp tām ir galvenās 'smirdētājas', kā arī dažas sugas ir ļoti bieži redzamas cilvēku tuvumā. Vairums sugu arī visai lielas izmērā. Attiecīgi, domājot vārdu blakts, vairogblaktis varētu būt TOP-2, ko cilvēki iedomājas (pirmajā vietā droši vien tomēr būs gultas blakts). Ārēji vairogblaktis var būt gan ļoti košas, gan visai maskējošās krāsās. Raksturīgā to pazīme ir cietais ķermenis, kas ir ļoti hitinizēts - attiecīgi var radīt asociāciju ar vabolēm. Tiesa citas tuvu radniecīgas dzimtas (slaidvairogblaktis, bruņublaktis u.c.) var būt visai līdzīgas pēc kopējās ķermeņa uzbūves un, piemēram, angļu valodā tās visas sauc par vairogblaktīm (shieldugs). Lai arī ir morfoloģiskas pazīmes, kas tieši vairogblakšu dzimtu atšķir no citām līdzīgajām, parasti vieglāk ir iemācīties kuras sugas ir 'īstās' vairogblaktis (Pentatomidae dzimta), bet kuras nav (līdzīgajās dzimtās sugu daudzveidība arī salīdzinoši neliela).

Latvijas sugu sarakstā šobrīd 36 sugas (+ Nezara viridula kuras statuss neskaidrs) no kurām 32 šobrīd apskatāmas šajā galerijā. Trūkstošās ir pāris augsni apdzīvojošās Sciocoris ģints sugas (microphtalmus, macrocephalus), 2022. gadā konstatētā Dybowskya reticulata un Rhaphigaster nebulosa, kam viens ļoti sen ievākts eksemplārs Latvijas Nacionālajā dabas muzejā (iespējams, ka arī šī eksemplāra statuss būtu vērtējams kā neskaidrs, jo tā ir suga, kas izplatās Z virzienā pēdējo gadu laikā - pagājušā gadsimtā tas varēja būt arī, piemēram, nejauši ievests eksemplārs). Kopumā vairogblakšu fauna ir labi zināma un potenciāli varētu būt atrodamas vēl tikai kādas 2 sugas (varbūt 3-4, ja kādu sugu areāli straujāk pavirzās Z-ZA virzienā).