Mīkstblaktis (Miridae)

Mīkstblaktis ir sugām bagātākā blakšu dzimta, kas apvieno sevī ļoti daudzveidīga izskata blaktis, kaut bieži vien tām ir slaids ķermenis, garas kājas un taustekļi. Izmērā sīkas līdz vidēji lielas sugas. Raksturīga iezīme, atbilstoši nosaukumam, ir samērā mīkstais un trauslais ķermenis - mīkstblakti paņemot pirkstos, to var ļoti viegli nejauši saspiest vai citādi satraumēt (īpaši sīkākas sugas), kas atšķirīgi no vairuma citu blakšu, kam ķermenis daudz cietāks, izturīgāks. Mīkstblaktis g.k. ir augēdāji (taču ir arī plēsīgas mīkstblaktis), kas sūc augu sulas, attiecīgi to dzīve ir visai cieši saistīta ar dažādiem augiem. Nereti sugām var būt ari šaurāks (vai pat ļoti šaurs) apdzīvoto augu sugu loks, kas atvieglo to atrašanu dabā. Visai daudz sugu saistītas ar kokaugiem un krūmiem - dzīvo to lapotnē. Liels skaits sugu dzīvo dažādos zālājos - uz graudzālēm. Vairums sugu visai veiklas, mēdz strauji celties spārnos vai skriet prom, kas zināmā mērā apgrūtina to fotografēšanu dabā.

Latvijā reģistrētas nedaudz vairāk par 200 sugām, bet potenciāli sugu skaits varētu būt 220-230 sugu robežās, varbūt nedaudz vairāk. Šeit galerijā pagaidām attēlotas 177 sugas. Sugu noteikšana var būt visai vienkārša, taču daudzos gadījumos pat ļoti sarežģīta un sugas precīzi nosakāmas, piemēram, tikai pēc ievāktiem īpatņiem.