Sīkblaktis (Microphysidae)

SĪkblaktis (Microphysidae) atbilstoši nosaukumam ir starp izmērā sīkākajām blaktīm - ap 2-2,5mm garumā. Tām raksturīgs dzimumu dimorfisms (tēviņi atšķirīgi no mātītēm): tēviņi ar gariem, attīstītiem spārniem, ķermenis parasti izstieptas formas ar proporcionāli mazu galvu un mazliet atgādina ļoti miniatūras mīkstblaktis (ar nelielu koku laupītājblakšu piejaukumu), bet mātītes parasti ar reducētiem vai saīsinātiem spārniem (nenosedz vēderu), nelidojošas, parasti vēders attiecībā pret galvas daļu proporcionāli liels, plats, attiecīgi ķermenim izteikta pilienveida vai bumbierveida forma. Izmēra dēļ dabā grūti pamanāmas radības, kas dzīvo vai nu tuvu pie zemes starp sūnām, vai uz ķērpjainiem koku stumbriem vai tml. vietās.

Latvijas sugu sarasktā tikai 2 sugas, kaut teorētiski vajadzētu būt 5 sugām. Sugu noteikšana sīkā izmēra dēļ var būt apgrūtinoša, kaut daļa sugu (vismaz mātītes) pietiekami raksturīgas.