Mizasblaktis (Aradidae)

Mizasblaktis ir starp blaktīm samērā unikāla dzimta, jo tās ekoloģiski ir saistītas g.k. ar atmirušu koksni jeb, precīzāk sakot - ar dažādām sēnēm un piepēm, kas aug uz atmirušas koksnes un kalpo blaktīm par barību. Daudzām sugām ir samērā šaura specializācija un tās sastopamas, piemēram, uz kādas noteiktas piepju sugas. Vienīgais izņēmums ir priežu mizasblakts (Aradus cinnamomeus), kas barojas ar jaunu priedīšu sulu. Tā kā mizasblakšu ķermenis ir ļoti saplacināts, tās bieži var atrast ne tikai, piemēram, uz pašām piepēm, bet to tuvumā - zem mizas. Starp mizasblaktīm ir sugas, kas ir cieši saistītas ar mežu ugunsgrēkiem - tās apdzīvo svaigus degumus (g.k. skujkoku), taču var būt ļoti grūti konstatējamas.

Latvijā kopumā varētu būt ap 20 mizasblakšu sugas (ne visas potenciāli sastopamās ir vēl reģistrētas - sarakstā 16 sugas). Šobrīd dabā esmu fotografējis 12 sugas. Vairumā gadījumu sugu noteikšana ir relatīvi vienkārša (ar atsevišķiem izņēmumiem).