Stenotrachelidae

Vaboļu dzimta bez latviskā nosaukuma - tuvu radniecīga māņkoksngraužiem (Oedemeridae). Dzimtas angliskais nosaukums gan kā reizi arī ir 'māņkoksngrauži'. Pasaulē vien zināmas 20 dzimtas sugas -  Latvijas sugu sarakstā tikai viena suga (Scotodes annulatus), kas visai raksturīga izskata viegli atpazīstama. Plašāks apraksts par to sugas mapītē.

Mūsu reģionā sastopama vēl tikai viena cita dzimtas suga - Stenotrachelus aeneus, kas samērā plaši izplatīta Skandināvijā. Nevar pilnībā izslēgt teorētisku sugas sastapšanu Latvijas Z daļā, kaut šādām boreālām sugām areāli tomēr drīzāk sarūk un atkāpjas uz ziemeļiem, tā ka cerība, protams, samērā neliela. Tā saistīta g.k. ar skujkoku mežu degumiem un novērojama samērā vēlu sezonā - vasaras beigās un rudens sākumā (Latvijā, par cik mēs uz dienvidiem droši vien tad jūlijs-septembris teorētiski).