Kūleņotājvaboles (Eucinetidae)

Neliela vaboļu dzimta, gan sugu skaita, gan vaboļu izmēra ziņā. Morfoloģiski raksturīgākā pazīme ir lielas un platas pakaļkāju gūžu plāksnītes, kas nosedz samērā lielu daļa vēdera, kaut to attēlos parasti nebūs iespējams saskatīt. Tāpēc, jo īpaši Latvijas kontekstā, vaboļu piederību šai dzimtai vieglāk ir pateikt pēc citām ārējām pazīmēm. Ķermenis samērā raksturīgas formas - visai drukns, plats, bet ar nedaudz nosmailotu aizmugurējo daļu. Galva g.k. paslēpta zem priekškrūšu vairoga. Spārnu virsma ar daudzām smalkām šķērssvītrām. Vabolēm raksutrīga spēja strauji lekt (un pēc tam 'kūleņot' jeb turpināt haotiski lēkāt un svaidīties dažādos virzienos), kas ļauj vabolēm veiksmīgi aizmukt no iespējuma apdraudējuma (un ziņkārīgiem novērotājiem). 

Latvijā konstatēta tikai viena suga - Eucinetus haemorrhoidalis. Citur mūsu reģionā konstatēta tikai vēl viena cita suga - Eucilodes caucasicus, kas kopumā ir mazpazīstama suga, bet esot sastopama Somijā (pēc laji.fi). Varbūt teorētiski tā var būt kā potenciāli sastopama suga.